Xổ số Siêu Tốc

Soi Cau Wap 3 Miền Luật bảo vệ vùng đất đen của Cộng hòa Trung Quốc s ẽ được chính thức thực hiện vào tháng Tám 1

Cập Nhật:2022-07-24 09:49    Lượt Xem:73

Soi Cau Wap 3 Miền Luật bảo vệ vùng đất đen của Cộng hòa Trung Quốc s ẽ được chính thức thực hiện vào tháng Tám 1

Chương trình bảo vệ vùng đất đen của Cộng hòa Trung Quốc s ẽ được chính thức thực hiện vào tháng Tám năm nay, đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc có luật pháp bảo vệ vùng đất đen. Để nắm bắt hoàn to àn các phân phối, cấu trúc, chất lượng, sử dụng và các thông tin khác về đất màu đen ở Trung Quốc, đất nước đã khởi động cuộc khảo sát mặt đất màu đen ở Trung Quốc Đông Bắc lần đầu tiên trong vòng đầu năm naySoi Cau Wap 3 Miền, và đã hoàn thành khu vực khảo sát 83400s vuông km. The earth's surface substrate là một vật liệu cơ bản s ản xuất và hỗ trợ nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên như là rừng, grassland, water, wetlands và v.v. Động bởi các tiến trình địa chất, các tiến trình tự nhiên và các hoạt động con người, các nền đất ở các cấp độ sâu khác nhau có các chức năng sản xuất và năng dịch vụ sinh thái. The phóng viên đã biết rằng hiện tại, the 15 Black mặt đất mà ma trận điều tra cung cấp đã hoàn thành khu vực điều tra 83400 vuông kilomet, độ dài của mọi loại khoan đã đến 12228 mét, 8888885 đã được hoàn thành,Xổ số Siêu Tốc và 3321 đã được lấy mẫu để phân tích và kiểm tra; Căn bản tìm ra các đặc tính phân phối của chất lượng đất đen, độ dày của lớp đất đen bề mặt, độ dày của lớp đất hiệu quả, v.v. trong khu vực thăm dò. The Ministry of natural Resources said that the black land surface ma trận study was based on the results of the third national land khảo sát, supported by modern scientific and technique means such as high-solution television and integrated khảo sát, and largely used Technical means such as air, space and earth net khoan to thực hiện the Trinity tuần tra of the amountđồ, chất và ecology of black land ma trận. Mục Hồng Tinh, chuyên gia chính của dự án điều tra ma trận mặt đất màu đen: từ mặt đất cho đến mặt đất, từ cấu trúc vĩ đại cho đến vi vi vi, có sự quan sát và lấy mẫu, và nhận diện, phân tích và kiểm tra trong vi vi. Trên cơ sở này, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra tổng quát về mô hình cấu trúc không gian của các lớp địa chất địa chất trên mặt đất màu đen từ điểm này sang đường khác rồi lên bề mặt. Mảnh ghép này được ghi lại