Kqxs Lạng Sơn

Xổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021 Mềm khoa học nằm trong lĩnh vực hạng nhất thế giới, có 15 là lĩnh vực của trường Giang Nam nằm trong danh s ách, và các lĩnh vự

Cập Nhật:2022-07-22 09:57    Lượt Xem:186

Xổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021 Mềm khoa học nằm trong lĩnh vực hạng nhất thế giới, có 15 là lĩnh vực của trường Giang Nam nằm trong danh s ách, và các lĩnh vự

Vào tháng Bảy 19, 2022, một nhà khoa học mềm mỏng, một tổ chức chuyên nghiệp của đánh giá cao học, đã chính thức ban hành thứ hạng cao về lĩnh vực mềm khoa học. Thứ hạng này bao gồm năm lĩnh vực: Khoa học, kỹ thuậtXổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021, khoa họcXổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021, y học và khoa học xã hội. Mục tiêu của thứ hạng này là hơn 50nghìn trường đại học trên khắp thế giới, với tổng số trường cao hơn 1800 từ đất nước và vùng xuất hiện cuối cùng trong danh sách các lĩnh vực khác nhau. Tổng hợp trường cao đẳng hãng 293 và trường đại học tại đất liền Trung Quốc được liệt kê trong danh sách thời điểm 286, cấp thứ hai chỉ với Hoa Kỳ và cấp thứ hai trên thế giới. So với năm ngoái, số trường đại học và trường đại học trong danh sách và số lần tổng số lần trong danh sách ở Trung Quốc tăng lên cạnh 7.7.7. và 8.7. Rất nhiều, cả hai đều tăng đáng kể. Một tác phẩm bậc cao nhất của khoa học mềm mại. Trường Giang Nam có quy luật 15. gồm các lĩnh vực khoa học thực phẩm và kỹ thuật hàng đầu thế giới,Kqxs Lạng Sơn các quy luật sinh học nhập vào hàng đầu thế giới 50, và quốc gia đứng thứ chín. Sử dụng hàm lượng khoa học mềm mại hạng thế giới sử dụng một loạt các chi tiết học tương ứng quốc tế để đo đạc hiệu suất của trường đại học to àn cầu trong các lĩnh vực liên quan. các chỉ số được xem là xuất phát cao cấp quốc tế, thành đạt cao cấp, xuất nghiên cứu khoa học cấp cao, chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp đồng quốc tế, v.v. Xếp hạng các lĩnh vực đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực khoa học mềm nhận được 36 chính sách khen từ khảo sát chuyên môn cao đẳng 180 trong các tạp chí kỷ luật và 31 những hội nghị đỉnh cao về khoa học máy tính và kỹ thuật là một phần quan trọng để đo kết quả học tập của trường cao và trường đại học. Chủ đề của cuộc khảo s át chuyên nghiệp cao cấp là các thầy tu, các trưởng ban, các giáo sư và các trường đại học hàng đầu thế giới, có nghĩa là các học giả hàng đầu ở các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Không giống những cuộc khảo sát danh tiếng phổ biến, khảo sát khoa học mềm mại mời các học giả giới thiệu và bổ nhiệm các tạp chí hàng đầu và danh sách xuất sắc trong các lĩnh vực. Để đảm bảo sự trong suốt và chất lượng của cuộc khảo sát, tất cả các học giả tham gia cuộc khảo sát đều phải đồng ý tiết lộ tên và đơn vị của họ. Một số học giả Trung Quốc nổi tiếng cũng đã tham gia câu hỏi. xin hãy xem trang web của tiếng Anh khoa học mềm. Tḥng

Yangzi Evening News Ziiuba, phóng viên Ding Bo {}0) Name