Soi cầu Xổ số Kiến Thiết

Du Dong Xo So Bản in và phát hành mạng lưới quốc gia trên cao tốc: xây dựng một mạng lưới quốc gia hạng quốc gia ở cấp cao hơn 2050

Cập Nhật:2022-07-14 13:39    Lượt Xem:56

Du Dong Xo So Bản in và phát hành mạng lưới quốc gia trên cao tốc: xây dựng một mạng lưới quốc gia hạng quốc gia ở cấp cao hơn 2050

The National development and Reformance Commission the Ministry of transportation (Toàn cầu network computer Report) on July 12, the National development and Cải cách Commission and the Ministry of transportation... ♪ phê bình the national snow ngờ network plan Kế hoạch chỉ ra rằng tỷ lệ hoàn toàn được lên kế hoạch của mạng quốc gia trên đường cao tốc cao tốc là 8900s, bao gồm khoảng 16km các đường cao tốc quốc gia (bao gồm khoảng 8000s của đường viễn cảnh dài) và khoảng 99000m của các đường cao tốc quốc gia thông thường. Kế hoạch dựa trên một giai đoạn phát triển mới, hoàn toàn, chính xác và đầy đủ để thực hiện một khái niệm phát triển mới, xây dựng một mô hình phát triển mới, và thu xếp và cải thiện sơ đồ của mạng lưới quốc gia trên cao tốc quốc giaDu Dong Xo So, theo yêu cầu của kế hoạch năm năm thứ mười bốn để phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và bản về mục tiêu dài 2035Du Dong Xo So, bản phác thảo xây dựng một quốc gia vận tải mạnh mẽ, và bản tóm tắt mạng vận tải ba chiều. The plan is clear! Theo 2035, một mạng lưới quốc gia cao cấp cấp hiện đại với diện rộng rãi, các chức năng hoàn chỉnh, tăng cường năng lượng, trí tuệ xanh, an ninh và đáng tin cậy sẽ được xây dựng. Nhìn tới 2050, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống quốc gia cấp cao, tương ứng với hệ thống vận tải to àn diện quốc gia hiện đại và chất lượng cao, hòa nhập với mạng lưới thông tin cấp cao,Soi cầu Xổ số Kiến Thiết phối hợp với nền văn minh sinh học sinh học, thống thống thống an ninh quốc gia chung, thích nghi với nhu cầu của nhân dân cho một cuộc sống tốt hơn, và hỗ trợ việc xây dựng một hệ thống kinh tế hiện đại và một sức mạnh xã hội hiện đại theo một cách toàn diện. Kế hoạch này yêu cầu chúng ta phải tăng cường sự hòa nhập và phối hợp giữa các bộ phận khác nhau, các vùng khác nhau và các ngành công nghiệp khác nhau, tăng mối liên kết địa phương và phối hợp chính trị, và phối hợp để phát triển dự án. Tăng mối liên hệ với các kế hoạch liên quan như đất và không gian, và tăng tốc xử lý các thủ tục ứng dụng xây dựng như vùng cao tốc quốc gia, rừng và cỏ biển, đánh giá tác động môi trường, và bảo tồn nước và đất theo luật, để hỗ trợ chính sách và các yếu tố cho tiến hành các dự án. Cải cách và cải tạo các chính sách đầu tư và tài chính, và cải thiện thêm mô hình đầu tư và tài chính đa chiều, đa cấp và đa dạng. Thực hiện quyền và trách nhiệm của chính phủ ở mọi cấp độ trong việc xây dựng, vận động, bảo trì và quản lý đường cao tốc, và cải thiện chất lượng bảo trì và quản lý hoạt động. Description