Soi cầu Xổ số Kiến Thiết

Ket Qua Xo So 3 Mien Truc Tiep Năm kỷ niệm năm thứ năm của toàn bộ hệ thống hồ sông ở Thanh Khánh

Cập Nhật:2022-06-18 10:40    Lượt Xem:89

Ket Qua Xo So 3 Mien Truc Tiep Năm kỷ niệm năm thứ năm của toàn bộ hệ thống hồ sông ở Thanh Khánh

The system of river and lake đầu lĩnh ở Qingtdao has completely establishing a four-lane organization Li Yao, tập sự phóng viên Qu Chao yuk, Qing dao report {2

1) at present, the system of river and lake đầu lĩnh in Qinsdao has completely establisted a four-level organization system of city, district (city), town (street) and village (cộng đồng). The city has a total of 4882-level River and lake đầu lĩnhKet Qua Xo So 3 Mien Truc Tiep, and lakes, and has kết full treatment of bạt (section) rivers. Lấy hệ thống nước s ông là hệ thống xương sống chính, Qingsdao đã cung cấp một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho nền văn minh sinh thái sinh thái của thành phố và phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao. The base Management of rivers and lakes has been continued Consolidated! 2 {2=${7

trong năm quaKet Qua Xo So 3 Mien Truc Tiep, Thanh dao đã hoàn thành công việc cơ bản của quản lí và bảo vệ dòng sông 40 và 499 lakes (hồ chứa) dưới the long-terminal Management of rivers and lakes, tạo nên một cơ sở vững chắc để cải thiện quản lý và bảo vệ các dòng sông và hồ và giám sát pháp luật. Các khu vực quản lý s ông và hồ đều đã được hoàn tất theo quy tắc \