Xổ số Siêu Tốc

Xổ Số Miền Bắc Ngày 4 Tháng 12 Năm 2021 Thanh dao Petrochemical Company đã thực hiện hoạt động chủ đề của những ngày đo lường, và it is a cam kết to social presen

Cập Nhật:2022-06-18 10:40    Lượt Xem:109

Xổ Số Miền Bắc Ngày 4 Tháng 12 Năm 2021 Thanh dao Petrochemical Company đã thực hiện hoạt động chủ đề của những ngày đo lường, và it is a cam kết to social presen

The poster ký giả Gao Tây xi, báo cáo bắt đầu từ Thanh dao

0}1}gần đây, tập trung vào buổi chiếu thư thứ ba thế giới theo dõi vào tháng đôi, với chủ đề của Metolo trong thời đại kỹ thuật số, Thanh dao Petrochemical Company đã thực hiện các hoạt động chủ đề to àn diện trong công ty để phát triển kết nối và ảnh hưởng các hoạt động qua câu hỏi trực tuyến, quảng cáo đa quảng cáo đa trình đa thuật, kĩ thuật, kỹ thuật đánh giá công nghệ... về lao lao lao và kiểm tra đặc biệt, để tạo ra một lượng dựa trên niềm tin đo lường thiện. Một bầu khí quyển chắc nịch để đo đạc. Nó nói ra, nó nói ra lối đó lối ra lối đó lộng lối đó, nói ra nó lối ra, nó thành hạng và vượt qua bảo kiểm bảo vệ hệ thống của khám phám phát của công ty, có thể nâng cao s ự tin tưởa công ty Tập đoàn này tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý đo lường, gắn liền với việc điều khiển tiến trình đo đạc, tuân thủ thủ thủ thủ thủ thủ thủ thủ thủ pháp lý và quản lý quy trình, luôn có những hành động mà mọi dữ liệu đều là trách nhiệm, và mỗi giọt dầu là một trách nhiệm xã hội ràng buộc, tập trung vào độ chính xác dữ liệu, và yêu cầu đảm bảo độ chính xác của an ninh, bảo vệ môi trường và trao đổi dữ liệu như nhiệm đầu tiên. Tiếp tục công bố xây dựng hệ thống đo lường, hệ thống vận chuyển thông minh và các dự án khác, và cải thiện cấp độ đo lường kỹ thuật s ố và thông minh của công ty quanh chủ đề đo lường của thời đại kỹ thuật số. Tăng cường độ chính xác của dữ liệu và cải thiện khả năng và cấp độ phân tích metrological qua xác nhận kết nối dữ liệu, kiểm tra chu kỳ và thử nghiệm phân tích tương đối đa dạng. Description