Xổ số Siêu Tốc

Xstv 11/03/2022 Các chứng khoán độc lập: đánh giá kết hợp quản lý đĩa đứng gần với giá thấp lịch sử, tập trung vào hiệu suất và xác định người cầm đầ

Cập Nhật:2022-06-07 09:36    Lượt Xem:190

Xstv 11/03/2022 Các chứng khoán độc lập: đánh giá kết hợp quản lý đĩa đứng gần với giá thấp lịch sử, tập trung vào hiệu suất và xác định người cầm đầ

Theo tác động của các chứng khoán, thì mức đánh giá hiện thời của lĩnh vực bán cầu.....thấp hơn trung bình đánh giá lịch sử của năm qua, gần với vị trí cuối của hiệp hội trước ở phần đầủng bộ̉m. Nó được thiếu hai được điều đầu tư: trước tiên, tập trung vào những công ty đạo tóc với sự kiểm cao của tóc được, hành động tóng tóc, hành đạo tóm cấp cao. với công tí lượng cao, như Zhaoyi: đấy, 603868686868686868.sh, sh 2 12299; nguồn cung cấp hàng gia đình ở đầu sản phẩm nặng đã được liên tục phát triển, và sự thịnh vượng của các nhà máy bánh quế vẫn còn cao. Tập trung chú ý đến các hãng sản xuất bánh quế địa phương và các công ty dẫn đầu, như SMC International (68981 Là Beifang Huachyang (002371 Sử dụng biện pháp quốc tế (1) Bao gồm: Đánh giá (0) của lĩnh vực bán dạó... ́... mì: 1 Từng d. 0 Từng hoạt động trong lĩnh vực hiện tại khoảng 0. Độ khí động tổng hợp khoảng 0. Độ trung bình trong năm qua là 67, gần thời điểm 29 thấp nhất. Chúng tôi đã chọn các cổ phiếu thành phần của bộ bán kết khí quản (bộ phận thu nhỏ) để tính tỷ lệ tốc độ vận động thể tương ứng với lợi nhuận lưới chính dự kiến của gió. Hiện tạiXstv 11/03/2022, đánh giá của tất cả các lĩnh vực thấp hơn trung bình lịch sử, và một số công ty đã tiếp cận với mức giá thấp lịch sử nhất. Một tác phẩm: Đánh giá thể thao ngày nay (ngày tháng 29, 2022, cũng là 39, 61 lần thấp hơn giá trị trung bình của năm qua, và cuối cùng là 24h. Theo tỉ lệ đánh giá và tăng trưởng, 15 của các công ty thiết kế được chọn 35 peg(0)2) các thiết bị và vật liệu dẫn khí quản: giá trị PS hiện thời là 11 times, 15 lần thấp hơn trung bình lịch sử, và đáy của PS trong năm qua là sáu lần. Một số công ty, như các công ty vi tính Trung Quốc, hiện đang có một M.N.4 lần, một trung bình của 27.9 thời gian trong năm qua, và giờ đã gần với đáy lịch sử của 12.8 lần này. Mức phụ tùng sản xuất.....người cầm đầu đĩa bán dạo: Pb của cổ phần SMIC Hong Kong đã 0.9 lần, gần với đáy lịch sử của 0.7 lần, PE là 8.9 lần gần đáy của 8.7 lần; Đối với trung bình nhiếp ảnh thiên văn trượt công nghệ Pb 1 Một loại thủ nhà nước với những loài nước đạn diễn: nước nước ngoài hàng một loài nước với bọn chụn chúng bây giờ gần tới tất cả năm trước, và qua là định vị đạn trung Hệ thể thao của các công ty chủ chốt như Công nghệ Changia là thời độ 11.6 lần, thời gian thấp nhất trong lịch sử là mười.7 lần. Hiện tại, nền Cộng hoà quyền năng vi bộ dạng Thống Thống Du là 48 thời đại, thời gian thấp nhất trong lịch sử là 411. Ngày đầu tiên, giá trị thị trường của các trường thất bại đã giảm theo khoảng ba mươi. Giá trị của lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi khoảng 97. Hoạt động bởi s ự thay đổi trong tình hình quốc tế và sự quan tâm của thị trường về nhu cầu xuôi dòng, mức thu nhập tuyệt đối và tương đối của lĩnh vực trong vòng đầu tiên là thấp, và tỉ lệ dẫn khí quyển (độc lập) giảm xuống khoảng 920 Name Trong quý đầu tiên, giá trị thị trường của các cổ phần là 740tỉ yuan, giảm khoảng ba tháng trời mỗi tháng.Tỷ lệ các cổ phần trong cổ phiếu trong vòng bán được một cổ phiếu đã giảm từ 29q4 và 37=.=. trong 2022q1. Ziguang Guyoi, Shengbang shares, bắc Trung Quốc Huachauang, Zhaoyi Innovation và Weir chia sẻ được xếp hàng đầu năm vụ lớn của quỹ công cộng. Trong số lượng lớn hàng đầu 20 của quỹ cung cấp công ích, tỷ lệ cổ phần của 15 tăng lên và tỷ lệ cao của 5 giảm, hiển thị các đặc điểm của tập đoàn hàng đầu, cho thấy rằng quỹ vẫn tương đối ủng hộ các công ty lãnh đạo bán dạo. Dễ dàng sử dụng biện pháp đầu tư: 1) Các công ty thiết kế bán..........đầu công ty có khả năng cao tập trung vào những công ty có khả năng cao, thị trường biển tần số xuôi dòng và cấu trúc khách hàng chất lượng cao. Như là Zhaoyi Innovation, Weill Co., Lt, LanChi technology, hengxuan technique, v.v. 2) Ở cuối khu sản phẩm nặng nề, chuỗi cung cấp nội địa đã được gia tăng và tiếp tục được thăng tiến, và khả năng sản xuất vẫn còn cao. Về phần các xưởng bánh quế, được đề nghị chú ý tới.....khí quản SMC và HuHong Kong, những sản phẩm đang tăng vọt. Về các thiết bị, đã được chú ý đến việc cải thiện chi phí vốn và phát triển địa vị, cũng như phía Bắc Huachauang, Zhou, shegmei Thượng Hải, công nghệ ZhIChun, đo trình điều khiển của Hoài Nam, vân vân. Nguy cơ: nhu cầu phía dưới của khu vực ít hơn dự kiến, cuộc cạnh tranh của ngành, tình hình quốc tế đang hỗn loạn, v.v. Description